Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

26/12/2017 1365 lượt xem

Chính sách bảo mật:

-Mục đích thu thập thông tin:

Việc thu thập thông tin trên doananhquoc.com bao gồm: họ tên, email, số điện thoại khách hàng. Đây là những thông tin mà khách hàng cần phải cung cấp khi muốn liên hệ, nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của chúng tôi.

-Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: cung cấp các dịch vụ đến khách hàng, gửi các trao đổi thông tin giữa khách hàng và chúng tôi.

-Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng trên doananhquoc.com được cam kết bảo mật, không bị hiển thị công khai email và số điện thoại theo chính sách bảo vệ thông tin khách hàng của chúng tôi.

Không sử dụng, chuyển giao hay cung cấp cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không được sự đồng ý từ khách hàng.

 

 

 

Bình luận
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin liên lạc. Email và số điện thoại của quý khách sẽ không hiển thị công khai.